Rostov Oblast Russia

Rostov Oblast


Search within these results:

Results

Dr. Yuriy Valentinovich Przhedetskiy,Rostov Oblast-7 (863) 291-4727 , 7 (918) 558-1916

ul. 14-ya liniya, 63, 2-y etazh 7-etazhnogo klinicheskogo korpusa,344037,Rostov-na-Donu,Rostov Oblast,
Rostov Oblast
Russia

Dr. Yuriy Valentinovich Przhedetskiy location-ul. 14-ya liniya, 63, 2-y etazh 7-etazhnogo klinichesk

Dra. Natalia Vyacheslavovna Zelenkova,Rostov Oblast-7 (863) 243-6690, 7 (863) 231-2121

Meditsinskiy tsentr Revital, Orenburgskiy pereulok, 31,,Rostov-na-Donu,Rostov Oblast,
Rostov Oblast
Russia

Dra. Natalia Vyacheslavovna Zelenkova location-Meditsinskiy tsentr Revital, Orenburgskiy pereulok, 3

Klinika Olvya,Rostov Oblast-7 (863) 236-3505, 7 (863) 236-1828

ul. Pisatelskaya, 65,5 ,344114,Rostov-na-Donu,Rostov Oblast,
Rostov Oblast
Russia

Klinika Olvya location-ul. Pisatelskaya, 65-5 ,344114,Rostov-na-Donu,Rostov Oblast, and phone-7 (863

Klinika Plastika,Rostov Oblast-7 (863) 299-3404, 7 (863) 299-3440

ul. Semashko, 104,1,344010,Rostov-na-Donu,Rostov Oblast,
Rostov Oblast
Russia

Klinika Plastika location-ul. Semashko, 104-1,344010,Rostov-na-Donu,Rostov Oblast, and phone-7 (863)

Medicinskiy Tsentr Semya,Rostov Oblast-7 (863) 223-1777, 7 (863) 223-2477

ul. Dachnaya, 8,,Rostov-na-Donu,Rostov Oblast,
Rostov Oblast
Russia

Medicinskiy Tsentr Semya location-ul. Dachnaya, 8,,Rostov-na-Donu,Rostov Oblast, and phone-7 (863) 2

Results 1 - 5 of 5